Bont

Bont is een mutatie die het gehele lichaam van de valkparkiet kan veranderen, op de rode wangvlek na. Bont is gevonden in 1952 door mr Putman, uit San Diego. In het begin hadden de bonte valkparkieten meer grijs dan geel of wit. Door het selectieve kweken met bonte valkparkieten zijn er een aantal variaties ontstaan. Zo heb je een valkparkiet, die op een paar veertjes na hetzelfde is als een wildkleur. Maar ook zijn er valkparkieten, die wel bont zijn maar helemaal geen grijs meer bezitten.

 

Voor kwekers die serieus bezig zijn met het kweken van bont en een "bepaald" bont willen kweken, is selecteren erg belangrijk. Bont komt namelijk voor op 10 verschillende chromosomen, en is hierdoor erg onvoorspelbaar. Zo kunnen er uit 2 zwaar bonte ouders ineens getekenden komen, maar ook uit een getekende jongen met veel grijsbezit. Door de lijnen van de vogels te kennen, tot op de voorouders toe heb je de meeste kans om het soort bont te krijgen die je hoopt te kweken. 


Uiterlijke Kenmerken: 

Bij bont kan het gehele uiterlijk veranderen van de valkparkiet. Hierdoor is het niet te zeggen of het om een man of pop gaat. Dit komt omdat bont de uiterlijke kenmerken van het geslacht verstoord. Zo kan een pop ineens een fel gele kop hebben, en een man een grijze kop. Om het geslacht te weten van een bonte valkparkiet, dient het geslacht getest te worden. Een andere goede oplossing is om goed te kijken naar het gedrag. Echter is dit niet altijd te beoordelen bij jonge vogels, omdat sommige pas later als andere duidelijk makkelijk gedrag gaan vertonen.

Er zijn verschillende benamingen onder bont, die de hoeveelheid bont aangeven. Deze zijn licht bont (word gewoon bont genoemt), zwaar bont, getekend, en clearpied. Deze zal ik alle 4 even uitleggen:

(Licht) bont: Een (licht) bonte valkparkiet, is een valkparkiet met enkele gele vlekken. Indien de valkparkiet ook witmasker is zullen de vlekken wit zijn. Hierbij is 50% of meer van de valkparkiet de gewone grijze kleur. In sommige gevallen gaat het om een paar gele of witte veren, terwijl er de andere keer duidelijk gele of witte vlakken aanwezig zijn. Eventuele bij-mutaties zoals cinnamon en opaline, zijn duidelijk te zien bij een (licht) bonte valkparkiet. Op de foto's hiernaast ze je 2 (licht) bonte valkparkieten, beide hebben duidelijke bonte delen, maar ook nog veel grijs. De witte delen(rechter foto) geven aan dat de valkparkiet ook witmasker is, de juiste benaming bij deze valkparkiet is: Bonte witmasker. De linker valkparkiet is Bont. (Klik op de foto's om ze te vergroten.)

Foto: Valkenhuis eindhoven


Zwaar bont: Een zwaar bonte valkparkiet is een valkparkiet die voor 75% bont is, of meer. Deze valkparkieten hebben meer gele of witte delen dan grijze. Verder zijn er geen speciale eisen, om een valkparkiet zwaar bont te mogen noemen. Bij-mutaties zoals cinnamon en opaline zijn bij deze in de meeste gevallen goed te zien. Opaline kan wel eens uitrekken door het bont, en hierdoor wat vervagen.

Soms is het verschil tussen zwaar bont, of getekend lastig waar te nemen. Zwaar bonte valkparkieten hebben buiten het vleugelvlak, ook nog op ander delen donkere veren. Op de linker foto is er een goed voorbeeld van. Deze is niet getekend doordat zij een veer op de stuit heeft, en een grijze staart veer. Zij is naast bont ook opaline, de juiste benaming is dus zwaar bonte opaline. Op de rechter foto is een zwaar bonte witmasker te zien, die heeft buiten de donkere vleugelvlakken ook grijze veren op zijn kop en in zijn nek. (Klik op de foto om hem te vergroten.)

Foto: Valkenhuis Eindhoven


Getekend: Een getekende valkparkiet, is een valkparkiet die enkel donkere veren heeft op het schoudervlak. Hier zijn strenge regels over, waar men zich aan moet houden. Zo mag er geen enkele donkere veer buiten het schoudervlak vallen. Daarnaast mogen de donkere veren van de ene schouder niet samen komen met de donkere veren van de andere schouder. Dit is namelijk niet gewenst. Het liefst ziet men vogels met een symmetrisch patroon, maar dit hoeft niet perse zo te zijn. Hiernaast is op de linker foto een getekende BleekmaskerWitmasker te zien, en op de rechter foto een getekende cinnamon witmasker (Klik op de foto om hem te vergroten)

Foto: valkenhuis eindhoven


Clearpied: Clearpied word vaak ook wel gele zwartoog, en witte zwart oog genoemd. Deze benaming is echter fout. Een clearpied is een bonte valkparkiet die helemaal geen donkere veren heeft, deze zijn er als het ware uitgekweekt. Hierdoor krijg je een geheel gele, of witte valkparkiet. Ze lijken erg op lutino's, maar het verschil is duidelijk zichtbaar aan de ogen. Oudere lutino's worden wel eens aangezien voor een clearpied omdat de ogen van lutino's donkerder worden namate ze ouder worden. Vaak is het verschil echter te zien aan de kale plek achter de kuif, of dunne bevedering achter de kuif bij een lutino. 

Een bonte valkparkiet mag pas clearpied genoemd worden als hij geen enkele donkere veer te vinden is op het lichaam van de valkparkiet. Indien er een/ een paar donkere veren vallen op het schouderblad, valt hij onder getekend. Vallen er een/ een paar veren op andere delen, valt hij onder zwaar bont. Hierin dient men, net zoals bij getekend streng te zijn. Hiernaast een witmasker clearpied, en een getekende. De getekende is geen clearpied omdat zij een grijze veer heeft op haar linker schouder (niet te zien op de foto) (Klik op de foto om het te vergroten.)


Vererving en de jongen:

Bont vererft autosomaal recessief, dit betekend dat beide ouders het mee moeten dragen om het zichtbaar te krijgen bij de jongen. Bont kan voor zowel man als pop als split meegedragen worden. Vaak is split te herkennen bij een valkparkiet, aan de vlekjes in de nek en kuifdelen. Indien een valkparkiet enkel vlekjes heeft in de nek en/of kuifdelen, word hij gezien als split bont. Zijn er daarbuiten ook ergens anders bonte veren, dan gaat het om een bonte. De bonte jongen zijn als ze geboren worden, net zoals o.a de wildkleur geel van donskleur. Daarnaast hebben ze ook donkere ogen. Zodra de pennen beginnen te komen zijn bonte valkparkieten al snel te herkennen. Zij krijgen namelijk witte of gele veren op plekken die normaal donker zouden zijn. Bonte valkparkieten hebben en witte, of gele kuif. De pigment op de vleugels laat zich als een van de eerste dingen zien. Indien een bonte valkparkiet daar lichte veren heeft, kun je het op die manier al merken. Alle bonte valkparkieten hebben een gele of witte kuif, hieraan is elke bonte te herkennen op vrij vroege leeftijd. Als ze helemaal in de veren zitten is het patroon pas helemaal te zien, dit komt omdat sommige veren over de andere heen vallen.

Op de foto's hieronder is het verschil te zien tussen een normale valkparkiet, en een (zwaar) bonte. Boven is de bonte, onder een gewone valkparkiet. Ze zijn beide ongeveer even oud. Je ziet duidelijk het verschil in de pigment kleur.  (Klik op een foto om te vergroten.)

Hieronder een duidelijk verschil tussen de kuiven. Rechts onder is een bonte valkparkiet, terwijl de andere 3 geen bont bezitten. Je ziet dat het gele donsje links onder, donkere pigment in de kuifaanzet heeft. Ook dat de bonte rechts onder dit niet heeft. Dit is dus een goede manier om bont vroegtijdig te herkennen.

(Klik op de foto om hem te vergroten.)