Witmasker.

Foto: Stefan Korsten

Witmasker is in 1976 ontstaan in Nederland, en is een mutatie die alle gele en rode lichaamskleuren veranderen naar wit. Bij witmasker zal het masker geheel wit worden, en het visgraatmotief. In combinatie met lutino en bont maakt witmasker het gehele lichtgele lichaam naar wit veranderd. 

 

Witmasker word veroorzaakt door een gen die Blauw genoemd word. Het komt bij vele parkieten en papegaaisoorten voor. Dit gen maakt geen blauwe kleur aan, maar laat andere kleuren verdwijnen waardoor de blauwe kleur overblijft. Door de sponszone is de blauwe kleur bij andere soorten mogelijk, deze sponszone ontbreekt bij de valkparkiet. Zij kunnen dus geen blauwe en violet kleuren laten zien. Hierdoor veranderen de kleuren in wit, in plaats van Blauw.

 

Er zijn ook mutaties die gedeeltelijk blauw zijn. (genaamd ParBlue, partical-blue) Deze mutaties heten Bleekmasker en 'Creamface'. Dit zijn mutaties die de kleuren tot een bepaalde hoeveelheid vervagen, in plaats van helemaal laten verdwijnen. Creamface komt in Europa amper voor, en is dus ook vrij ongekend. Bleekmasker is vergelijkbaar met Aqua bij andere soorten, het verminderd de kleuren 50%. Creamface word bij andere soorten Turquoise genoemd, en verminderd de kleuren tot 80%. Bleekmasker is dus 50% blauw, en creamface 80%. 

Bron: Cockatiel chromatics - http://www.neitokakadut.com/


Uiterlijke kenmerken:

Bij witmasker is het verschil tussen man en pop duidelijk zichtbaar. Het werkt hezelfde als bij wildkleuren, maar ziet er alleen anders uit. Zo hebben poppen een grijze kop met hier en daar wat witte tinten, en daarnaast een visgraatmotief in de staart. Mannen hebben op volwassen leeftijd een geheel wit masker, en bij hun verdwijnt het visgraatmotief. 


Vererving en de jongen:

Witmasker vererft autosomaal reccersief, dit wil zeggen dat beide ouders het gen mee moeten dragen, om het tot uiting te krijgen bij de jongen. Zowel man als pop kunnen het als split meedragen, maar ook zichtbaar.

Bij de geboorte zijn jonge witmaskers al meteen te herkennen, dit komt doordat doordat ook de donskleur in wit veranderd. Naast de witte donskleur, hebben ze donkere ogen. Zodra ze pennen beginnen te krijgen is het duidelijk te zien dat ze een witmasker hebben in plaats van rode wangen.